Giới thiệu trường MN Đồng Hòa

Thứ bảy, 09 Tháng 8 2008 08:33 Quản trị viên
In

Trường mầm non Đồng Hoà được thành lập theo Quyết định số: 100/QĐUB. Ngày 20 tháng 08 năm 1995
 Địa chỉ: Số 216-Tổ dân phố Đống Khê 1-Phường Đồng Hoà- Quận Kiến An- Thành phố Hải Phòng. Hiện trường có 1 điểm trường tại số 28 - tổ dân phố Mỹ Khê- phường Đồng Hòa- Quận Kiến An- Thành phố Hải Phòng

I/ Về cơ sở vật chất:

15

 

20

 

4

14

3

 

11