Đội ngũ cán bộ, giáo viên

Thứ hai, 11 Tháng 8 2008 04:22 Quản trị viên
In

phamthuthuthuy

Phạm Thị Thu Thủy: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.

 - Sinh ngày: 24/10/1976

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

 

 

 

 

 


 

tranthuy2Trần Thanh Thủy: Phó bí thư chi bộ - phó hiệu trưởng -  Chủ tịch công đoàn

- Sinh ngày: 06/04/1984

- Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm mầm non

- Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 031267266 

Đinh Thị Thu Huyền:  Phó hiệu trưởng

- Sinh ngày: 10/01/1984

- Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm mầm non

- Trình độ chính trị: Trung cấp

 
Tập thể cán bộ giáo viên:


 

Tap-the-1

 

 

20210330 165802

1.Phạm Thị Thùy Anh: Khối trưởng khối 5 tuổi

 - Sinh ngày: 22/10/1980

 - Trình độ chuyên môn: CĐ Sư phạm mầm non

 


 

Co-T-Huong

2.Trần Thị Hương: Khối trưởng khối 4 tuổi - Giáo viên giỏi thành phố.

 - Sinh ngày: 04/5/1981

- Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm mầm nonCo-Nhung

 

3.Phạm Thị Nhung: Khối trưởng khối 2 tuổi

 - Sinh ngày: 14/7/1975

 - Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm mầm nonCo-Mo 

4. Bùi Thị Mơ: Bếp trưởng 

 - Sinh ngày: 01/02/1986

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nấu ăn

 


Cập nhật ngày Thứ hai, 28 Tháng 3 2022 05:53